Ökolys voorschrijven voor Vlaamse natuurvriendelijke wegenbouw

30 October 2014

Ökolys wordt nu ook voorgeschreven voor Vlaamse natuurvriendelijke wegenbouw

Het standaardbestek 250 versie 3.1 verplicht het gebruik van het NTMB-certificaat (of gelijkwaardig)! 

Het NTMB-zorgsysteem van de Vlaamse overheid (Departement Leefmilieu, Natuur en Energie) is specifiek ontwikkeld voor en met producenten en leveranciers van natuurtechnische materialen. Het is tot stand gekomen vanuit de behoefte om het technisch vertrouwen in deze materialen, die gebruikt worden voor natuurtechnische toepassingen in de (infrastructuur)bouw, te versterken en om ze vervolgens met meer vertrouwen in bestekken te kunnen opnemen.

Met het behaalde NTMB certificaat wil BTT het vertrouwen en de voorschrijfmogelijkheden voor Ökolys als natuurtechnisch oeverbeschermingsmateriaal verhogen. Op deze manier is Ökolys opgenomen in de nieuwe versie van het standaardbestek 250 voor wegenbouw in Vlaanderen.

Voor meer informatie, consulteer dan:

 

back to overview

Ökolys voorschrijven voor Vlaamse natuurvriendelijke wegenbouw

Ökolys voorschrijven voor Vlaamse natuurvriendelijke wegenbouw

Ökolys voorschrijven voor Vlaamse natuurvriendelijke wegenbouw